Kreiranje objekta sa RowMapper-om

Ideja je da kreiramo jedostavan, precizan i uniforman način za mapiranje/čitanje objekata iz baze, a da pritom ne koristimo gotove framework-e.

Idealan način, bar za mene, su RowMapper klase.

Ovo nije ništa novo, RowMapper-i se koriste u Javi kao podrazumevani, bar koliko sam ja uspeo da primetim.

Ono sto mi nije jasno, zašto ih ja nisam koristio ranije? Definitivno skraćuju vreme pisanja, osiguravaju precizan kod, klase su male i fokusirane, baš sve kako treba.

Za početak nam treba interface koji ćemo koristiti kako bismo “predali” određeni RowMapper klasi za čitanje podataka iz baze.

using System.Data;

namespace GHC.Data
{
  /// <summary>
  /// Map data reader values to a new instance of type T
  /// </summary>
  public interface IRowMapper
  {
    T Map(IDataRecord record);
  }
}

Konkretne stvari

Da bih najbolje objasnio o čemu se radi, uzeću za primer objekat City. Dakle, cilj je jasan, čitamo podatke o gradovima iz baze.

Evo ga model:

using System;

namespace GHC.Models
{
  public class City
  {
    public Guid ID { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string PostalCode { get; set; }
    public override string ToString()
    {
      return this.PostalCode + " " + this.Name;
    }
  }
}

Za svaki model ćemo kreirati odgovarajuću RowMapper klasu koja će implementirati prethodno kreirani IRowMapper interfejs.

Možda Vam izgleda kao preterano, ali taj kod svakako pišete, samo što ga u ovom slučaju držimo u posebnim klasama. Da ponovim, zadržaćemo male, fokusirane klase, automatski smanjujemo mogućnost greške, “gubljenja” po kodu i pisanje čuvenog “špageti koda”

Ovako izgleda RowMapper klasa za model City:

using GHC.Data;
using GHC.Models;

namespace GHC.RowMappers
{
  public class CityRowMapper : IRowMapper
  {
    public City Map(System.Data.IDataRecord record)
    {
      return new City()
      {
        ID = record.GetGuid(0),
        Name = record["Name"].ToString(),
        PostalCode = record["PostalCode"].ToString(),
        State = new State() { ID = record.GetGuid(3) }
      };
    }
  }
}

Ono što se vidi i što stvari pojednostavljuje, je to sto implementacija IRowMapper-a po definiciji vraća zadati tip, tako da kasnije nema nikakvih dodatnih konvertovanja i suvišnog koda.

Connector – a gde su ti podaci?

Došli smo do još konkretnijih stvari.

Kreiramo klasu Connector koja će nam služiti za povezivanje sa bazom i vraćanje podataka preko RowMapper-a

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using Microsoft.SqlServer.Management.Smo;

namespace GHC.Data
{
  public class Connector
  {
		private string _connectionString;

		public string Server { get; set; }
		public string Database { get; set; }
		public string Username { get; set; }
		public string Password { get; set; }

		public string ConnectionString
		{
			get
			{
				if (string.IsNullOrEmpty(_connectionString))
				{
					_connectionString = CreateConnectionString(this.Server, this.Database, this.Username, this.Password, null, 0);
				}

				return _connectionString;
			}
		}

		private string CreateConnectionString(string server, string database, string username, string password, int connectionTimeout)
		{
			SqlConnectionStringBuilder cb = new SqlConnectionStringBuilder();
			cb.DataSource = server;
			cb.InitialCatalog = database;
			cb.MultipleActiveResultSets = true;
			cb.UserID = username;
			cb.Password = password;
			cb.Pooling = true;

			if (connectionTimeout >= 0)
			{
				cb.ConnectTimeout = connectionTimeout;
			}

			return cb.ToString();
		}

		///<summary>
		/// Execute reader and return first instance of object created with IRowMapper type to instantiate
    	/// </summary>
		/// Sql Query to retreive object from database
	    /// IRowMapper used to map object type from reader
    	/// List of T
    	public T Get<T>(string query, IRowMapper rowMapper)
    	{
      		object obj = null;

			using (SqlConnection Connection = new SqlConnection(ConnectionString))
			{
				try
				{
					Connection.Open();

					using (SqlCommand command = Connection.CreateCommand())
					{
						command.CommandText = query;

						SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

						e.Reader = reader;

						reader.Read();

						if (reader.HasRows)
						{
							obj = rowMapper.Map(reader);
						}

						reader.Close();
					}
				}
				catch (SqlException ex)
				{
					throw ex;
				}
				catch(Exception)
				{
					throw;
				}
			}

      		return (T)obj;
    	}

		///<summary>
		/// Execute reader and create list of provided type using IRowMapper interface
		/// </summary>
		/// Type of object to create
		/// Sql Query
		/// IRowMapper to map provided object
		/// List of provided object type
		public List<T> GetList<T>(string query, IRowMapper<T> rowMapper)
		{
			List list = new List();

			using (SqlConnection Connection = new SqlConnection(ConnectionString))
			{
				try
				{
					Connection.Open();

					using (SqlCommand command = Connection.CreateCommand())
					{
						command.CommandText = query;

						SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

						while (reader.Read())
						{
							list.Add((T)rowMapper.Map(reader));
						}

						reader.Close();
					}
				}
				catch (SqlException ex)
				{
					throw ex;
				}
				catch(Exception)
				{
					throw;
				}
			}

			return list;
		}
	}
}

U klasi Connector nema ništa komplikovano. To je ConnectionString koji nam svakako treba, koristimo DataReader jer je neuporedivo brži od popunjavanja npr. DataSet-ova, i mapiramo dati rezultat na neki RowMapper.
Ovde vidimo dve metode, jednu koja vraća jednu instancu datog tipa, i drugu koja vraca listu datih tipova.

public T Get<T>(string query, IRowMapper<T> rowMapper)
public List<T> GetList<T>(string query, IRowMapper<T> rowMapper)

Praktično, prva metoda će “direktno” vratiti zadati tip T, dok će druga vratiti listu tipa T, šta nam više treba u životu?

A evo i kako.

Podrazumevam malo lepše pisanje upita, ali za potrebe primera, biće sasvim dovoljni.

using System.Collections.Generic;
using GHC.Models;
using GHC.RowMappers;

namespace GHC.Services
{
  public class CityService
  {
    private Connector Connector
    {
      get
      {
        // Kreiranje Connector klase cete izdvojiti negde, naravno, ispisao sam ga ovde, tek toliko da imamo neki kompletan kod
        Connector connector = new Connector();
        connector.Server = "server";
        connector.Database = "database";
        connector.Username = "username";
        connector.Password = "password";

        return connector;
      }
    }

    public City GetCity()
    {
      return Connector.Get<City>("SELECT ID, Name, PostalCode FROM City WHERE CityID='00000000-0000-0000-0000-000000000001'", new CityRowMapper());
    }

    public List<City> GetCities()
    {
      return Connector.GetList<City>("SELECT ID, Name, PostalCode FROM City", new CityRowMapper());
    }
  }
}

I eto, sad možete da zaboravite na nepotrebna prepakivanja SQL result set-ova na modele gde zatrebaju.
Sa ovako kreiranim RowMapper-om za model, lista ili objekat je kasnije popunjen u jednoj liniji koda.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s